Initials – graphic design

 MONOGRAM

ˈmɒnəɡram/

– noun: a motif of two or more interwoven letters, typically a person's initials, used to identify a personal possession or as a logo.
"a handkerchief with his monogram embroidered on one corner"

– verb: decorate with a monogram.
"Irish linen napkins monogrammed with the initials C.S"

                                  ~


MONOGRAM
– (z řec. monos, jeden, a gramma, písmeno) znamená zkratku vlastního jména, často dekorativně graficky upravenou.
Původně se monogramem rozumělo jediné písmeno, později se objevují ozdobně komponované monogramy ze dvou nebo i více písmen, které krátce označují původce listiny, uměleckého díla, majitele předmětu, výrobce a podobně.
...tak praví Wikipedia.

My sme v škole riešili projekt monogram a vytvárali sme si svoj vlastný. Keďže som monogramista A.D., tu je pár ukážok mojej práce:
helmona

Graphic designer specialising in Logo, Brand identity and Web Design, User Interface, Social Media Marketing and E-commerce. Passionated for creating sharp, professional, unique designs and messages with strong DIY workflow. Weaving words and images into simple narratives which talk to the right people. Never stop self–learning. Painter, Photographer and Jewellery maker in my free time.

No comments:

Post a Comment